cinema that matters

BEZHLAVÍ

Anti-intelektualismus dnes
Centrum současného umění DOX

Bezhlaví dnešní doby, manipulováni strachem, paralyzováni státními regulacemi, omezováni v samostatném kreativním projevu. Jak daleko dojedeme na pronajatém velbloudovi?

Anti-intelektualismus v ostrém kontrastu k politickému a morálnímu odkazu Václava Havla přes tři filmově-diskuzní eventy věnující se náladě české společnosti v kontextu dnešního světa.

17.11.2016

MANIPULACE STRACHEM

Strach jako prostředek k ovládání současné společnosti

8.12.2016

BOHATSTVÍ A PŘEVRAT

Transformace totalitního státu na ráj tržní ekonomiky

12.1.2017

NOVÁ BÍLÁ EVROPA

Etika a posuny hranic lidských práv

CONTENT—AWARE

KINOLAB je decentralizovaná filmově-diskuzní platforma zaměřená na současná socio-politická témata, která formou filmu a následné diskuze s odborníky podněcuje publikum k aktivnímu kritickému myšlení a vymezuje se proti apatii společnosti. Vstup je dobrovolný a přístupný všem.

Projekt KINOLAB založila Barbora Johansson Pivoňková s Anabelou Žigovou, na přípravě programu se podílejí dramaturgové Tomáš Roček, Michal Gladiš a Robin Kopecký, technickou spolupráci zajišťuje Jiří Valenta a Kristian Maňas, o produkci jednotlivých projektů se starají Alena Bartková, Jana Bartková, Anna Pechová, Zuzana Zelenková a Kristina Martanovičková. Hlavní fotografkou projektu je Sandra Sedlecká, grafický design zajišťuje Dočasná zóna.

Máte nápad, chcete se do projektu zapojit nebo se jen na něco zeptat? Napiště nám! info@kinolab.cz